ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಟಿ. ಆಬ್ರೂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ   

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ .

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22536202

ಇ-ಮೇಲ್ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ed
      ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
      ಹುದ್ದೆ
     ದೂರವಾಣಿ
        ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಡಾ. ರಘುನಂದನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು[ಆಪರೇಷನ್ಸ್] 080-22536208 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ
ನಿರ್ದೇಶಕರು[ವೈದ್ಯಕೀಯ]
080-22536205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಶ್ರೀ. ಶಶಿಧರ್ ಕೆ.ಎಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು[ಹಣಕಾಸು]
080-22536203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ನಾರಾಯಣ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು[ಕ್ಲೇಮ್ಸ್]
7259037896
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ.ಜವಾಹರ್
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು[Pre-auth]

8073393010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ, ಕೋರಧಾನ್ಯಮಠ ಸಂಯೋಜಕರು- ನೋಂದಾವಣೆ
08022536207
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ರೆಜಿನಾ ಜೋಸೆಫ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-AB-Ark
7760999503
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಶ್ರೀ.ಶರತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಐಟಿ
9980945337
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಐಇಸಿ
9900060128
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ವೆಸ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಎಂ & ವಿ
080-22536222
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ.ವೈ)
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-JSS    
       

                                                                                                

 

ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ    

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಎ ವಿಂಗ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು 560 027

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080 22536200, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಸಹಾಯವಾಣಿ  : 1800 425 8330

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿವರ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಹುದ್ದೆ:ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :7760999333

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080 22536203 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಇ-ಮೇಲ್::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 http://localhost/sast_/images/map.jpg 

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕೋಶ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಶ್ರೀ. ಆನಂದ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760999504 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಇ-ಮೇಲ್ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಸಹಾಯವಾಣಿ  : 1800 425 8330

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಯೋಜಕರು,  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಂದಾವಣಿ  - 080-22536207

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ - 080-22536223

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - 080-22536215

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ - 080-22536245

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು  

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಡಾ. ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್,

ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ,ಎ ವಿಂಗ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು 560027 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9945859053

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಡಾ. ಶಂತಾ ಕುಮಾರ್.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ನಜರಬಾದ್, ಮೈಸೂರು.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7259037990

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಡಾ. ಡಾಂಗೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಿಲಕವಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಳಗಾವಿ 590012,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861307888

 

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಡಾ. ಅಲಿಬಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ,

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861307889

   
You are here: Home ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ