Suvarna Arogya Suraksha Trust

 

ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ    

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,7 ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560023

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080 22536200, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಸಹಾಯವಾಣಿ  : 1800 425 8330

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿವರ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹುದ್ದೆ:ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :7760999333

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080 22536203 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಇ-ಮೇಲ್:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 http://localhost/sast_/images/map.jpg 

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕೋಶ -ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಶ್ರೀ. ಆನಂದ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760999504 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 22536221

ಇ-ಮೇಲ್ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಸಹಾಯವಾಣಿ  : 1800 425 8330

 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು  

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,7 ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560023

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760999333

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ನಜರಬಾದ್, ಮೈಸೂರು.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7259037990

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಿಲಕವಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಳಗಾವಿ 590012,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861307888

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ

ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಡಾ. ಅಲಿಬಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ,

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ,

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861307889

   

 

You are here: Home ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು